viernes, 15 de mayo de 2015

Plan de sensibilización e prevención das Drogodependencias dende o ámbito laboral, en colaboración co SPAD

O Servizo Preventivo e Asistencial de Drogodependencias (SPAD), dependente do concello de Vilagarcía de Arousa está levando a cabo o Programa "Ao Alcance" dirixido a empresas interesadas en promover programas de prevención e sensibilización para os seus traballadores. 

A finalidade deste programa é facilitar a implantación de actuacóns destinadas á prevención dos consumos de tabaco e alcohol, os riscos e danos asociados aos mesmos, integrandoas nos plans de prevención de riscos laborais das empresas. Tales actuacións, poden ser de sensibilización, difusión de material, formacion, etc. todo con carácter gratuito.

As empresas que desexen obter máis información ou participar deste programa, poden solicitalo a través da Asociación de Empresarios.

           T. 986 544 078    Correo-e: administracion@poligonodelsalnes.com

viernes, 8 de mayo de 2015

Subvencións en materia RSE e Traballo en Igualdade para PEMES

Publicada a Orde de axudas da Consellería de Traballo e Benestar para a  implantación da Responsabilidade Social Empresarial  (RSE) e a igualdade nas PEMES 

O modelo de xestión da RSE promove nas empresas a conciencia de velar pola satisfacción e cumprimento das expectativas de todos os grupos de interese con que interactúa, trátase dun un concepto en pleno desenvolvemento no tecido económico e social actual. 

A RSE contribúe a mellora do modelo produtivo, xa que combina, ao mesmo tempo, criterios de eficiencia, sustentabilidade e igualdade de oportunidades.

A través da promoción da igualdade laboral, preténdese que as empresas cumpran coa Lei 7/2004, do 16 de xullo, para a igualdade de mulleres e homes, e a Lei 2/2007, do 28 de marzo, do traballo en igualdade das mulleres de Galicia, e os seus decretos de desenvolvemento.

LIÑAS DE AXUDA 

Liña I:  axudas para implantar a RSE, 
Liña II: axudas o fomento da igualdade laboral, 
  •      Programa 1: elaboración e implantación de plans de igualdade, 
  •      Programa 2: axudas para investimentos tendentes a garantir e mellorar o dereito á   conciliación da vida familiar e laboral,
  •      Programa 3: axudas para investimentos tendentes á eliminación da infrarrepresentación feminina nos eidos laborais ocupados predominantemente por homes. 
Prazo aberto ata o 30 de maio.  

A asociación tramita e executa as suvbencións en materia de RSE e Traballo en Igualdade. 

SOLICÍTENOS INFORMACIÓN.

  

viernes, 31 de octubre de 2014

Éxito de participación na Xornada de Xestion Ambiental na Empresa"

Na tarde de onte, xoves 30 de outubro celebramos, na sede da Asociación, a "Xornada de Boas Prácticas para a Xestión Ambiental das Empresas". 

O éxito de participación, con representación de empresas de diversos sectores do Polígono do Salnés, do Grove, de Catoira, de Vilanova de Arousa, de Vilagarcía e de Moaña, avala a interese que esperta o tema nos empresarios e traballadores, conscientes de que unha boa xestión ambiental redunda non só en cuestións positivas para o medio, senon que tamén pode ter consecuencias positivas para a empresa, diminuindo custes ou incluso ofrecendo vantaxes competitivas a través da diferenciación.

Amáis de xestión ambiental, tamén houbo lugar para falar dos servizos que ofrecen institucións como o Igape poñendo a disposición de empresas e emprendedores asesoramento, liñas de axuda e financiación. 


Asistentes á xornada sobre Xestión Ambiental na Empresa
Un momento da exposicióno de Miguel Fidalgo, responsable de proxectos do IGAPE
Un momento da charla sobre as distintas certificacións ambientais. Foto: Noé Parga


lunes, 20 de octubre de 2014

XORNADAS DE DIFUSIÓN SOBRE BOAS PRÁCTICAS PARA A XESTIÓN AMBIENTAL DAS EMPRESASData: 30 de outubro de 2014 as 16:00 horas
 
Destinatarios: Emprendedores, profesionais e responsables da xestión da protección ambiental no sector empresarial

A Asociación de empresarios, organiza unha Xornada para concienciar sobre a Xestión Ambiental Empresarial e afondar nos métodos e sistemas de xestión ambiental para empresas e organizacións. Tratar a problemática dos residuos industriais e ofrecer solucións.

A consideración dos problemas ambientais na xestión das empresas e organizacións pasou de ser un tema pouco considerado a desempeñar un papel relevante no mundo empresarial actual. 

O cambio no rol desempeñado por este tipo de cuestións foi propiciado por cambios no contexto competitivo que afectan ás empresas desde diferentes perspectivas:
  • O desenvolvemento de lexislación relacionada co control do nivel de emisións e verquidos
  • O incremento das obrigas de información con respecto a asuntos relacionados co medio
  • O auxe da demanda dunha maior transparencia e compromiso por parte dos axentes cos que ser relacionan as empresas, 
  • A consciencia de que as relacións con diferentes colectivos -accionistas, clientes, traballadores, a comunidade...- e co medio, forman parte do valor da empresa, e que esta ten obrigas para e con eles. 

As empresas comezan a considerar que a sostibilidade ofrece un modo de diferenciarse nos mercados, e asumen que a xestión da sostibilidade desde unha óptica proactiva repercute directamente na súa rendibilidade, o que contribúe a incrementar a súa productividade e competitividade.

Obxectivos: 
  •      Dar a coñecer aos profesionais as ferramentas que facilitan a xestión ambiental empresarial das súas empresas así como a lexislación vixente
  •       Difundir a importancia da mellora da xestión da protección ambiental e o enorme interese que  tén no sector empresarial
  •       Compartir experiencias, problemáticas e posibles solución.Programa das xornadas:

Xoves 30 de outubro de 2014

16:00 – 16:30.  As principais liñas de axuda do IGAPE

 Miguel Fidalgo Iglesias: Responsable de Programas do Instituto Galego de Promoción económica

16:30 – 17:00. A importancia da xestión ambiental na empresa

17:00 – 18:30. Os distintos sistemas e certificacións ambientais

José E. Rodríguez Coello: Jefe Servicio Comercial  Delegación en Galicia AENOR

18:30 – 19:00. Descanso

19:00 – 20:00. A xestión eficiente dos residuos industriais

Santiago Cristín Mariño: Consultor y abogado ambiental, colaborador Grupo Soil.

20:00 – 20:30. Mesa redonda: Quenda de rogos e preguntas.

                      Entrega de diplomas e peche da xornada.


viernes, 4 de julio de 2014

EL DIRECTOR XERAL DE ENERXÍA E MINAS VISITA EL POLIGONO DEL SALNÉS TRAS LA RECIENTE CONCESIÓN DE UNA SUBVENCIÓN QUE PERMITIRÁ LA MEJORA DE SUS VIALES


Los concellos de Cambados y Ribadumia se han aliado con un objetivo común: mejorar las infraestructuras del parque empresarial de O Salnés. Ambos municipios presentaron hace un tiempo un proyecto conjunto a la Consellería de Economía e Industria con el fin de captar fondos para relanzar los servicios del polígono de Sete Pías, y la iniciativa ha llegado a buen puerto.

Ayer, el Director Xeral de Enerxía, Ángel Bernardo Tahoces, visitó el parque junto al delegado territorial de la Xunta, José Manuel Cores Tourís, y anunció que su departamento destinará 100.000 euros a pavimentar los accesos al polígono, señalizar las marcas viarias y mejorar las aceras a lo largo de 1,7 kilómetros.
Tahoces, que hizo el recorrido junto a los regidores de Cambados y Ribadumia, Luis Aragunde y Salomé Peña, explicó que la actuación prevista mejorará la competitividad del parque industrial arousano. Y destacó la vía de colaboración emprendida por ambos concellos en esta iniciativa.
Y es que la ayuda que han captado ambos consistorios se integra dentro de un programa de subvenciones de la consellería destinado al impulso de los polígonos industriales que prevé precisamente estimular alianzas entre ayuntamientos o consorcios. Así, la orden publicada en su día establecía que las propuestas presentadas por dos o tres concellos recibirían una aportación extra del 15 % respecto de los proyectos individuales.
En el caso de la obra de Sete Pías, gracias a la colaboración entre Cambados y Ribadumia, la subvención alcanza el 95 % del coste total de las actuaciones, por lo que de las arcas municipales únicamente se habrá de detraer el 5 % restante.